Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem z zakresu budownictwa drogowego – zarówno budową nowych dróg, jak i modernizacją istniejących a także dystrybucją kruszywa i recyklingiem odpadów.

Budowa Dróg


Podbudowy

 • Podbudowy z kruszyw mineralnych i łamanych
 • Podbudowy betonowe
 • Stabilizacje

Roboty nawierzchniowe

 • Nawierzchnie bitumiczne
 • Nawierzchnie betonowe
 • Nawierzchnie z prefabrykatów betonowych
 • Nawierzchnie z kruszyw naturalnych łamanych
 • Nawierzchnie z destruktu betonowego i asfaltowego

Roboty związane z budową dróg

 • Budowa, udrożnienie, konserwacja rowów przydrożnych
 • Budowa zjazdów
 • Budowa chodników, parkingów, zatok
 • Budowa i naprawa przepustów
 • Budowa ciągów pieszych
 • Roboty ziemne

Remonty cząstkowe

 • Dróg o nawierzchni bitumicznej
 • Dróg gruntowych naturalnych, ulepszonych

Kruszywo


W naszej ofercie znajdą Państwo poniższe kruszywa:

Mieszanki Recyklingowe:

 • 0 - 8 mm,
 • 0 - 15 mm,
 • 0 - 40 mm,
 • 0- 60 mm,
 • 10 - 40 mm,
 • 24 – 60 mm,
 • 40 - 60 mm.

Mieszanki naturalne granitowe:

 • 0-20 mm,
 • 0-31,5 mm,
 • 0-63 mm,
 • 31,5 – 63 mm.

Mieszanki nienormatywne

Dodatkowo w sprzedaży posiadamy także poniższe surowce:

 • Ziemia pod trawnik siana
 • Humus siany
 • Pofrez bitumiczny

Informujemy, że posiadamy decyzję w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów DSR-II-2.7243.55.2019 z dnia 9 czerwca 2020r. oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 607 209 269.

Recykling


Przyjmujemy odpady pobudowlane o kodach:

Kod odpaduRodzaj odpadu
17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02Gruz ceglany
17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 03 02Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

Oferujemy również możliwość transportu odpadów pobudowalnych.

Informujemy, że posiadamy decyzję w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów DSR-II-2.7243.55.2019 z dnia 9 czerwca 2020r. oraz wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 607 209 269.