Prezes
Mirosław Antczak
tel.: 61 822 11 91
Wiceprezes
Łukasz Antczak
tel.: 61 822 11 91
lukasz.antczak@zdantczak.pl

Dyrektor
Marek Mach
tel.: 601 963 006
marek.mach@zdantczak.pl
Z-ca Dyrektora
Justyna Woźniak
tel.: 501 362 062
justyna.wozniak@zdantczak.pl


Kierownik Robót
Łukasz Kaźmierczak
tel.: 609 636 006
lukasz.kazmierczak@zdantczak.pl
Specjalista ds. Raportowania i BDO
Beata Ławicka
tel.: +48 607 209 269
beata.lawicka@zdantczak.pl
Kierownik ds. Administracji
Anna Kubicka
tel.: +48 605 569 293
anna.kubicka@zdantczak.pl
Księgowość
Monika Antczak
tel.: 61 822 11 91
ksiegowosc@zdantczak.pl