Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem z zakresu budownictwa drogowego – zarówno budową nowych dróg, jak i modernizacją istniejących.Podbudowy

 • Podbudowy z kruszyw mineralnych i łamanych
 • Podbudowy betonowe
 • Stabilizacje

Roboty nawierzchniowe

 • Nawierzchnie bitumiczne
 • Nawierzchnie betonowe
 • Nawierzchnie z prefabrykatów betonowych
 • Nawierzchnie z kruszyw naturalnych łamanych
 • Nawierzchnie z destruktu betonowego i asfaltowego

Roboty związane z budową dróg

 • Budowa, udrożnienie, konserwacja rowów przydrożnych
 • Budowa zjazdów
 • Budowa chodników, parkingów, zatok
 • Budowa i naprawa przepustów
 • Budowa ciągów pieszych
 • Roboty ziemne

Remonty cząstkowe

 • Dróg o nawierzchni bitumicznej
 • Dróg gruntowych naturalnych, ulepszonych