Sekretariat
Anna Kubicka
tel.: 61 822 11 91
anna.kubicka@zdantczak.pl

Prezes
Mirosław Antczak
tel.: 61 822 11 91
miroslaw.antczak@zdantczak.pl


Wiceprezes
Łukasz Antczak
tel.: 61 822 11 91
lukasz.antczak@zdantczak.pl

Dyrektor
Janusz Langner
tel.: 501 585 221
janusz.langner@zdantczak.pl


Z-ca Dyrektora
Justyna Woźniak
tel.: 501 362 062
justyna.wozniak@zdantczak.pl

Kierownik Robót brukarskich
Marek Mach
tel.: 601 963 006
marek.mach@zdantczak.pl
Kierownik Robót bitumicznych
Andrzej Stempowski
tel.: 885 038 007
andrzej.stempowski@zdantczak.pl
Księgowość
Monika Antczak
tel.: 61 822 11 91
ksiegowosc@zdantczak.pl

Specjalista ds. Raportowania i BDO
Beata Bylińska
tel.: +48 607 209 269
beata.bylinska@zdantczak.pl

Siedziba firmy